Fotoexkursion

Det här stället ligger på Almö. Inhägnat och fullt av sten. Sten överallt. Vassa block. Stenmurar. Ekar i olika skick. Samt de otroligt stickiga buskar som finns nästan överallt. Förra sommaren gick här tjurkalvar. Har fårskallen alltid legat här? Varför bara skallen? Vart är resten av benknotorna?

Exkursion

Helgens naturexkursion gick till Almö. Stenigt. Gulnat gräs. Träd övervuxna med mossa. Blöthål. Rådjur. Också vi. Charlie and I.