Vad som helst är möjligt av Elizabeth Strout

OmslagsbildLucy Barton som möter vi första gången i ”Mitt namn är Lucy Barton”. Det är berättelsen om Lucy som blir allvarligt sjuk och måste ligga på sjukhus. Lucy kommer från fattiga och enkla omständigheter. Hon har lämnat hålan Amgash bakom sig och byggt upp ett nytt liv i New York.

Hennes mor som hon inte har träffat på flera år kommer till henne och stannar under den långa tid hon måste tillbringa på sjukhuset. De är som främmande för varandra men möts i minnen och historier om familjen och invånarna i Amgash.

Då var Lucy en författare i vardande, nu sjutton år senare är hon etablerad och ute på turnéer. Många av invånarna i den lilla byhålan Amgash minns henne som barn och hur fattig familjen var. De följer hennes karriär på avstånd. Några imponeras av att hon har lyckats bryta med sin uppväxt och blivit något annat. Andra minns familjens fattigdom och hur eländigt de levde. Många undvek dem och barnen fick utstå mycket spott och spe. Fadern var dessutom lite knepig efter att ha varit med i kriget.Omslagsbild

”Vad som helst är möjligt” är en samling berättelser om några av människorna i Amgash. De som blev kvar. Berättelserna hakar i varandra genom händelser och människor. Lucy Barton är central och den gemensamma nämnaren i flera av berättelserna.

Det är fina berättelser som hör ihop. De handlar om livet och hur vi hanterar det som kommer i vår väg. Kärlek, sorg, längtan, besvikelse. Alla människor har sitt ok att bära. Frågan är hur vi bär det. Som man säger ”det är inte hur man har det – det är hur man tar det”.

Elizabeth Strout skriver tänkvärda böcker om människor och familjeband. Läs långsamt och eftertänksamt.