Osynligt sjuk

Karin Alvtegen är släkt med Astrid Lindgren – det visste jag inte. Hennes morfar var Astrids bror. Så skrivandets hantverk och berättandet är ständigt närvarande i denna patalogi. Karin Alvtegen är författaren som har blivit tystad av sjukdom. De berättelser som hon bär inom sig kommer aldrig att skrivas ner.

OmslagsbildEfter att ha ”kommit ut” om sin sjukdom i ”Fråga doktorn” har Karin Alvtegen gett den neurologiska sjukdomen ME/CFS ett ansikte och en röst.  ”Osynligt sjuk” är Karins berättelse om sitt liv idag som kroniskt sjuk.  Journalisten Karin Thunberg har lyssnat och skrivit. Hon har inte bara lyssnat till Karin utan också till hennes man Micke, Karins föräldrar och hennes barn. Kronisk sjukdom påverkar alla i den sjukas/-es närhet. Tillståndet blir mångas sjukdom.

”Osynligt sjuk” är en personlig berättelse om hur livet drastiskt förändras. Det som har varit vardagsmat, som att gå ut med hunden, blir något ogenomförbart. Nätter kan vara en plåga av värk. Dagen efter kan bara användas till vila och spara energi. Det sociala livet krymper ihop till nästan ingenting. Allt går ut på att hushålla med sin energi och ork. Belöningen kan bli en uterunda med rullstolen.

Det tog år innan Karin fick sin diagnos och innan dess fick hon direkt olämpliga råd som kan ha påverkat sjukdomens utveckling negativt. Så man kan ana en bitterhet, ilska mot sjukvården.

Förutom Karins personliga sjukdomsberättelse finns det gott om faktainnehåll om ME/CFS. ME – myalgisk encefalomyelit och CFS – Chronic Fatigue Syndrome, på svenska Kroniskt trötthetssyndrom.