Patient

Ben Watt är/var ena halvan av popduon ”Everything but the girl”. Sommaren 1992, just innan duon ska iväg på USA-turné blir han allvarligt sjuk. patientHan blir inlagd på sjukhus i London och där blir han kvar i två och en halv månad. Det är en tid av operationer, kanyler, katetrar, dropp tester, starka droger, smärta och kraftlöshet. I boken ”Patient” skriver han själv om sjukdomstiden. Det är en gripande berättelse om en människa som svävar mellan liv och död och kommer ut på andra sidan. Som patient är han utlämnad åt omständigheterna med operationer som avlöser varandra och läkarna som står frågande. Sjukdomen förändrar honom. Han kan inte äta och rasar i vikt.

Men detta är inte en berättelse om självömkan. Han beskriver sina medpatienter, de distanserade läkarna, sjuksköterskornas omsorger och privata småprat. Hur omgivningen reagerar och hur han själv vänder sig inåt. Hans närmaste, frun Tracey och hans föräldrar är centrala i skildringen.

Till slut får han en diagnos; han lider av den sällsynta och livshotande sjukdomen Churg-Strauss Syndrom. De flesta som drabbas av detta dör. Återstoden av livet kommer att bestå av strikt diet, återkommande symptom och återkommande sjukhusvistelser.

Än lever han och arbetar med musik. Det blir åter en vardag om än förändrad.

Själv läste jag boken för andra gången 2013. Då hade jag själv varit allvarligt sjuk en tid och kände på många sätt igen mig i den utsatthet man känner som patient.