Go set a watchman

“Go set a watchman” är ett återfunnet bokmanus av Harper Leego-set-a-watchman
och utgivet strax efter hennes bortgång. ”Go set a watchman” är en indirekt fortsättning på ”To kill a mockingbird”. Samma persongalleri återkommer.

Flickan Scout är nu en 26-årig kvinna och kallas Jean Louise. Som vuxen gav hon sig av till New York och har levt där i några år. Denna sommar återvänder hon till Maycomb county för att återse sin åldrande far. Hennes bror Jem är död. Atticus, hennes far, har i broderns ställe tagit Scouts barndomsvän Henry (Hank) under sina vingars beskydd med sikte på att låta honom ta över som advokat/jurist i samhället.

Mötet med Maycomb och dess invånare blir ett kraftfullt uppvaknande för Jean Louise. Atticus liksom Henry samt många andra goda samhällsmedborgare i Maycomb visar sig sympatisera med KKK. De (vita män) är överens om att göra vad de kan för att behålla och befästa segrationen mellan vita och svarta i södern. Det råder kraftiga motsättningar och upprörda känslor på båda sidor. Stadens mäktiga vill ha kvar sitt hierarkiska samhälle med vita män, white trash och svarta.

För Jean Louise blir det en så intensiv och känslosam insikt att hon mår fysiskt illa. Hon som har vuxit upp med orden ” equal rights for all, special privileges for none”. Ord inpräntade i henne av hennes far, Atticus. Nu måste hon ifrågasätta allt; hela sin barndom, samhället där hon vuxit upp liksom dess invånare. Det blir turbulent för alla inblandade.  Hennes excentriske farbror Jack blir den som stiger fram och gjuter olja på vågorna och lugnar ner känslorna.

Navelsträngen är klippt.

butlerFilmen ”The Butler” handlar även den om rasfrågan i USA fast speglad från ett annat håll. Huvudpersonen Cecil Gaines har fostrats till en s k ”housenigger” och lyckats komma sig upp i världen. Cecil Gaines sätt att ta sig fram i de vitas värld är att hålla en låg profil. Hans äldste son är upprorisk och revolterar mot sin far. Orättvisorna och segregationen.