Fotoexkursion

Det här stället ligger på Almö. Inhägnat och fullt av sten. Sten överallt. Vassa block. Stenmurar. Ekar i olika skick. Samt de otroligt stickiga buskar som finns nästan överallt. Förra sommaren gick här tjurkalvar.

Har fårskallen alltid legat här? Varför bara skallen? Vart är resten av benknotorna?