Foto

Bilder från slutet av november fanns kvar på minneskortet. Sen dess har det inte blivit någon fotoexkursion.