Indiska fabler

Yvonne Waern (fabelfarmor förlag) har tolkat och översatt några indiska fabler till en bok:

”Råttan som åt järn: några indiska fabler”.

Fabler är en uråldrig berättartradition och har funnits i många kulturer. En välkänd fabelberättare är Aisopos. Fabler har något att lära ut som kan sammanfattas i en sensmoral.

Här är det ett urval fabler tolkade från sanskrit som har berättats i Indien. En trevlig samling med totalt tio fabler återberättade av Yvonne Waern. Tecknade bilder som fångar händelseförloppet. En vacker rad på sanskrit inleder fablerna.

Tillsammans med barn blir det en saga som väcker eftertanke. Man kan gärna låta barnen vara med och fundera över vad fabeln vill säga oss. Många sensmoraler fångas i våra svenska ordspråk och talesätt.

Baksidestexten sammanfattar innehållet väl varför jag tar med en bild på baksida såväl som omslag.omslagfabelfabelbaksida