Hilary Mantel

Min första läsning av Hilary Mantel blev ”Mordet på Margaret Thatcher” – berättelser. Tegelstenarna om engelsk historia har inte varit så lockande, hur välskrivna de än är. Korta berättelser passar mig bättre. Boken är en samling berättelser från olika år och tidigare publicerade. Den röda tråden är relationer, klass och sociala förhållanden.IMG_1137.jpg

Några berättelser stannar kvar. Som den om kvinnan som sökt sig till London för ett bättre(?) liv och hankar sig fram som städerska i välbeställda hem. Och den om familjen med en självsvältande dotter. Föreställ dig också hur det skulle vara att bli vittne till hur en man noggrant och långsamt plockar fram delar till ett vapen. Ett vapen som ska användas till mord.

Välberättat och välskrivet.