Gilead

Ännu en av mina bokutmaningar för 2016 ”Gilead” av Marilynne Robinson. En värdig utmaning. En bok som bjuder motstånd, väcker tankar, fokusering. Välskriven och följsamt översatt. Berättandet är som en medvetandeström (stream of consciousness), det är bara att hänga med. Ett tag befinner vi oss i dåtid sen växlar det en stund till nuet sen till tankar kring Bibeltexter.Gilead

Den åldrande prästen John Ames känner hur livet rinner bort från honom. Innan han är borta vill han berätta familjens historia för sin son. Texten blir ett brev med direkt tilltal till sonen om släkthistoria, berättelser från Gilead, tankar om teologi och filosofi, minnen, funderingar kring sitt eget liv.

I ”Gilead” slår man följe med en annan människas tankar om livet, Gud och existensen  på jorden. Det är en bok att läsa långsamt, läsa en gång till, stanna upp och fundera kring. ”Det finns tusen gånger tusen skäl att leva detta liv, vart och ett av dem tillräckligt” ur Gilead.

Barack Obamas favoritförfattare